VÅRA VALPKULLAR OCH AVKOMMOR 

Lycka stavas med fyra bokstäver 
V A L P